เดือนหน้าผมจะไปกรุงเทพฯเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเพลงและเสียง


แอโรบิคทางใต้สะพานลอย

สนใจในวิธีการที่เพลงและสถาปัตยกรรมที่พัฒนาร่วมกัน ยังสนใจว่าเสียงมีผลต่อผู้คนในเมือง

ถ้าคุณพูดภาษาไทยหรือถ้าคุณอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและสนใจในเสียงโปรดส่งผมอีเมล(datageneral@gmail.com)นะครับ เวลาผมอยู่ในกรุงเทพฯผมต้องการจะพบเพื่อนใหม่และเพื่อนร่วมงาน

เช่น
-คุณมีปัญหากับเสียงในกรุงเทพฯไหม?
-คุณมีนักดนตรีหรือไม่?
-คุณอาศัยอยู่ในเมืองนานและคุณอย่าลืมว่ามันใช้เสียง?
-คุณสนใจว่าเสียงถนนมีผลต่อชีวิตประจำวัน?

ขอบคุณครับ

Get Adobe Flash player